Технології

Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно

Передпосівний період

Вибір попередника і сівозміна. У порівнянні з іншими польовими культурами кукурудза менш вимоглива до попередників, кращими для неї є озимі культури, соя та інші зернобобові, картопля, овочеві, задовільними – ярі зернові, цукрові буряки. Незадовільними попередниками є соняшник, багаторічні трави.
Можливе також повторене розміщення кукурудзи на одному полі, але не більше, ніж два рази поспіль, оскільки більш тривала монокультура призводить до значного накопичення інфекції летючої сажки, кореневих і стеблових гнилей та сприяє підвищенню чисельності кукурудзяного метелика та інших шкідників.

Внесення добрив (під основний обробіток ґрунту – повне мінеральне добриво з розрахунку N90-120P60-90K60-90 або гній у нормі 30-40 т/га) – оптимізує живлення кукурудзи та підвищує її витривалість до впливу негативних чинників.

Основний обробіток ґрунту (восени)  спрямований на боротьбу з шкідливими об’єктами і створення у подальшому сприятливих умов для росту рослин:

- Після ранніх зернових попередників – лущення стерні в 2 сліди; через 2-3 тижні після масового відростання бур’янів – культивація ґрунту на глибину 12-14 см, а після нового відростання бур’янів – оранка на глибину 25-30 см;

- Після попередників, які пізно звільняють поле – лущення стерні в два сліди потім, при появі масових сходів бур’янів – оранка;

У випадку сильної забур’яненості поля багаторічними дводольними та злаковими бур’янами доцільним є застосування гербіцидів суцільної дії на основі солей гліфосату. Механічний обробіток ґрунту (повторну культивацію або оранку) проводять лише через 2(мінімум) – 3(оптимум)тижні після внесення препарату.

Передпосівна підготовка ґрунту (навесні)  залежить від якості зяблевої підготовки ґрунту, стану забур’яненості поля та тривалості  допосівного періоду і включає:

- Вирівнювання поверхні поля боронуванням  рано навесні;

- Одна чи дві культивації на глибину 5-7 см при появі масових сходів бур’янів;

- Внесення ґрунтових (основних) гербіцидів – препарати Прімекстра Голд 720SC, к.е.; Люмакс 537,5SE, с.е.; Трофі 90ЕС, к.е.; Харнес, к.е.; та ін.

При необхідності потрібно вносити ґрунтові гербіциди.

Ефективність ґрунтових гербіцидів залежить від зволоження ґрунту. За дефіциту ґрунтової вологи ефективність ґрунтових гербіцидів знижується, оскільки їх діючі речовини не надходять в проростки бур’янів в достатній кількості. При сильних  опадах після внесення ґрунтових гербіцидів можливе їх промивання в нижні шари ґрунту, що також знижує ефективність їх дії та підвищує ризик токсикації культурних рослин.

Сівба за технологією:

- Початок сівби – при стійкому прогріванні ґрунту на глибині загортання насіння до 10-12˚С, як правило, в Лісостепу третя декада квітня, в Степу – на 5-7 діб раніше (при сівбі в холодний ґрунт посилено розвиваються пліснявіння насіння, кореневі і стеблові гнилі, посилюється пошкодження ґрунтовими шкідниками, при пізній сівбі рослини більше уражуються сажковими хворобами, пошкоджуються шведськими мухами, озимою совкою);

- Глибина загортання насіння 5-6 см., обов’язково в вологий шар ґрунту;

- Густота посіву – залежно від групи стиглості гібридів і зони їх вирощування (при оптимальній густоті посіву кукурудза краще пригнічує розвиток бур’янів в посіві).

Досходовий період:

- Коткування ґрунту для підвищення польової схожості насіння і зниження пліснявіння та ураження кореневими гнилями в умовах високого зволоження;

- Внесення ґрунтових гербіцидів, рекомендованих для внесення після висіву культури Аденго 46,5% SC,к.с.; Астрел Плюс, с.е.; Аценіт А 880 к.е.; Ацетоган 900 к.е.

Післясходовий період:

- Міжрядне розпушення посівів з метою оптимізації розвитку рослин та боротьби з бур’янами, після першого міжрядного обробітку облік видів та кількості бур’янів в посівах;

- Якщо за даними обліку у фазі 3-5 листків кукурудзи питома маса бур’янів в загальній масі агрофітоценозу менше 10%, їх знищують повторними міжрядними обробітками (перша культивація на глибину 10-12 см, при наступних розпушеннях поступово зменшують глибину до 5-6 см, щоб запобігти травмуванню кореневої системи кукурудзи; при цьому крім бур’янів знищуються лялечки хлібних жуків, коваликів, яйця озимої совки);

- Якщо за даними обліку питома маса бур’янів в загальній масі агрофітоценозу перевищує 10% – застосовують після сходові гербіциди відповідно до видового складу бур’янів, фази розвитку бур’янів і культурних рослин та рекомендацій компанії-виробника препарату (мають бути вказані на тарній етикетці).

- Якщо ґрунтові гербіциди не було застосовано або ефективність їх дії виявилася недостатньою внаслідок певних факторів (погодні умови, низька якість виконання агротехнічних робіт тощо), доцільним є  застосування по сходових гербіцидів – Майстер 62% WG в. г.+ БіоПауер; Майстер Пауер; Тітус Екстра 75 в.г. + ПАР Тренд 90; Таск 64 в.г. + ПАР Тренд; Базис 75 в.г. + ПАР Тренд; Тітус 25 в.г. + ПАР Тренд; Мілагро 040 SCк.с.; Банвел 4S 480 SLв.р.к.

Саме за рахунок застосування даної групи препаратів можна ефективно знищувати як однорічні, так і багаторічні злакові та дводольні бур’яни.

Викидання волотей.

- Для знищення яєць кукурудзяного метелика – застосування трихограми: її випускають у 2 строки на початку відкладання яєць метеликом 50 тис. екз./1 га, через 4-5 діб 100-200 тис. екз./1 га в залежності від кількості кладок яєць шкідника;

- Для знищення гусені кукурудзяного метелика – обприскування інсектицидами у період масового відродження гусені і при пошкодженні понад 18-20% рослин.

Збирання – в стислі строки і на низькому зрізі (8-12 см) для зниження чисельності гусені кукурудзяного метелика і зниження запасів інфекції фузаріозу, нігроспорозу, сажкових хвороб та пліснявіння насіння.

Післязбиральний період:

- Відразу після збирання врожаю – дискування поля в 2 сліди для подрібнення післязбиральних решток;

- Оранка на зяб, що сприяє зменшенню чисельності кукурудзяного метелика та поширення хвороб.