Технології вирощування та зберігання

     Для плодів різних сортів яблук характерні специфічні вимоги щодо умов зберігання, що пов’язано із спадковістю та впливом умов довкілля.

     У наукових джерелах рекомендовано зберігати яблука за температури, близької до 0°С. Відхилення від оптимального для сорту температурного режиму призводить до посилення розвитку фізіологічних та мікробіологічних захворювань. За підвищення температури зберігання плоди уражуються побурінням шкірочки та м’якоті, підкірковою плямистістю, швидше втрачають смак, м’якоть стає рихлою, фрукти спухають та загнивають. Плоди сортів, що краще зберігаються за плюсових температур, за її зниження уражуються низькотемпературним побурінням м’якоті, спуханням, мокрим опіком, іноді м’якоть стає грубою, жорсткою і сухою.

     Відносну вологість повітря під час зберігання рекомендується витримувати на рівні 85-95%. За такої вологості втрати на випаровування незначні. За її зниження плоди деяких сортів (Уелсі, Пепін шафранний, Голден Делішес, Джонатан, Мекінтош та ін.) в’януть, зморщуються, змінюється консистенція м’якоті, смак, аромат. Занадто висока вологість (понад 95%) викликає посилений розвиток грибних захворювань. Циркуляція повітря у замкненому просторі камери забезпечує вирівняний режим температури і відносної вологості в усіх ділянках камери.

       Однак за простого охолодження камери зберігання виникають проблеми підвищення концентрації етилену (його нагромадження прискорює дозрівання плодів), продукту газообміну в плодах – СО2 та інших летких речовин, що можуть спричинити побуріння шкірочки плодів.

          Світовий та європейський досвід свідчить, що розміщення продукції в атмосфері із зміненим газовим складом повітря може максимально збільшити строки зберігання (до 12 місяців), звести до мінімуму втрати і зберегти товарні якості плодів.

       На підприємстві «Маїс» в с. Боровиця Чигиринського району наприкінці 2009 р. побудований та введений в експлуатацію сучасний холодильник на 4725т продукції з регульованим газовим середовищем (РГС). Суть технології зберігання фруктів в РГС полягає в тому, що продукцію зберігають в герметичних холодильних камерах за зниженого вмісту кисню (0,4-2,5%) та підвищеного – СО2 (1,0-4,0%).

Холодильник

    Кисень з камери поглинається спеціальним пристроєм – адсорбером – та заміщується атмосферним азотом, який подається генератором азоту. Сучасне комп’ютерне обладнання дає змогу створювати необхідні режими в кожній камері та автоматично їх підтримувати.

     Зменшення кисню в атмосфері зберігання обмежує дихання плодів, що, в результаті, уповільнює їхнє старіння. За зберігання в таких умовах значно знижується рівень гідролітичного розпаду протопектину, і плоди довше залишаються твердими. При цьому із збільшенням термінів зберігання (для деяких сортів вдвічі) збільшуються і показники ефективності зберігання плодів в РГС.

 Вимоги до яблук під час закладання на збереження

      Для тривалого зберігання в камерах з РГС придатні плоди, головним чином, зимових сортів з високою лежкістю, такі як Голден Делішес, Айдаред, Чемпіон, Гала, Джонаголд та його клони, Ренет Симиренка, Флоріна, Радогость, Бребурн, Фуджі, Грені Сміт.

   Збирання плодів з дерева проводять на такому ступені стиглості, яка забезпечує добру лежкість. Визначають її для кожного помологічного сорту за такими ознаками:

- відтінок забарвлення насіння плоду;

- вміст крохмалю (визначається методом йод-крохмальної проби);

- щільність тканини та консистенція м’якоті (визначається пенетрометром);

- кількість днів між цвітінням та збиранням врожаю;

- інтенсивність забарвлення плоду;

- початок інтенсивного виділення етилену.

    Збирання плодів проводять тільки вручну з використанням плодових сумок. Фрукти збирають та транспортують у дерев’яних або пластикових контейнерах. Одночасно зі зриванням плодів проводять попереднє сортування для вибраковування не придатних для зберігання: уражених хворобами, шкідниками, з механічними пошкодженнями та нестандартних.

    Зібрані яблука не можна залишати в саду навіть на один день, тому що кожен день затримки з охолодженням призводить до скорочення їхнього подальшого зберігання на 2-3 тижні. Відомо, що в знятих з материнської рослини плодах обмін речовин інтенсивніший, ніж на дереві. За 2-3 тижні до збирання припиняють поливання та внесення добрив в саду.

  Холодильні камери мають бути підготовлені до початку закладання плодів на збереження (продезінфіковані, перевірені на герметичність, роботу системи охолодження тощо). Попередньо їх охолоджують до 0°С. Завантаження плодів слід провести протягом чотирьох днів. Потім температуру доводять до заданого режиму та герметично закривають двері. Упродовж одного тижня яблука поступово охолоджуються до оптимальної температури, яка в подальшому підтримується весь період зберігання. Коливання температури не може перевищувати ±1°С.

    Після виходу на оптимальний температурний режим здійснюється підключення камери до системи регулювання складу газового середовища. Досягнення заданого режиму здійснюється шляхом багаторазового обміну повітряного середовища з поступовим зниженням вмісту кисню та підвищенням СО2 протягом 3-4 днів. За недотримання технологій під час зберігання плоди можуть пошкоджуватись мікробіологічними хворобами: глеоспоріозною (гіркою), сірою, зеленою, плодовою гнилями, а також фізіологічними захворюваннями: побурінням шкірочки (засмага), підкірковою плямистістю (гіркою ямчастістю), низькотемпературним мокрим опіком і побурінням м’якоті внаслідок старіння, склоподібністю, спуханням, в’яленням, пошкодженням плодів низькими концентраціями кисню і високими – діоксину вуглецю.

Сад 150 гектарів     Товарну обробку яблук, залежно від технології, проводять до зберігання або після, перед реалізацією, у місцях зберігання або реалізації. За зберігання у місцях виробництва з використанням контейнерів товарна обробка та підготування плодів до реалізації об’єднані. Товарна обробка передбачає сортування фруктів за якістю та розміром і їхнє пакування, маркування та зважування відповідно до вимог Державного стандарту ГОСТ 21122-75.

  Товарну обробку проводять на автоматичних або напівавтоматичних сортувальних лініях.

      На підприємстві «Маїс» для сортування та пакування яблук установлена автоматична лінія MSE CCS-CZA95 голландської фірми GREFFA продуктивністю приблизно 20 т/зміна.

    Вивантаження контейнерів з яблуками здійснюється через водяну ванну, що виключає механічне пошкодження плодів. Електронно-оптична система сортує яблука за видимим діаметром, кРенет Семиренко (Renet Simirenko)ольором плодів та їхньою довжиною.

    Завершальною операцією є пакування. Плоди запаковують у спеціальну тару, яка має бути міцною, сухою та чистою, без сторонніх запахів. У кожний ящик пакують плоди одного помологічного та товарного сорту. Під час пакування плодів вищого товарного сорту використовують спеціальні пластикові піддони, іноді яблука обгортають тонким фруктовим папером. Це ізолює їх одне від одного, захищає від механічних пошкоджень, зменшує втрати вологи.